אודותינו

ואיך הפעילות שלנו משפיעה

החזון שלנו הוא בניית מנוע צמיחה כלכלי ישראלי, ע"י מיצוב המדינה כמובילת חדשנות בשווקי האנרגיה, הרחבת המחקר בתחום, יצירת מקומות עבודה, הגדלת היצוא בתחום, ושכלול שווקי האנרגיה בישראל.

איך נעשה זאת?
באמצעות חשיפת הזדמנויות, מתן במה לתמורות בסקטור האנרגיה, הקניית ידע, שיתוף ידע ותמיכה ביוזמות ושיתופי פעולה.

קהילת האנרגיה הוקמה ע"י מספר גופים שזכו במכרז של משרד הכלכלה:
החברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות והאיגוד הישראלי לאנרגיה חכמה.

צוות קידום הקהילה

עמוס לסקר

מנכ"ל

אביבית לב-שריד

מדיה ויח"צ

דורית בנט

מנהלת תחום אנרגיות מתחדשות

דניאל ברון

מנהל פיתוח קהילה

בחסות של