פעילות דגל של הקהילה

מפת דרכים להטמעת ייצור אנרגיה מפסולת בישראל

השימוש בפסולת ליצירת אנרגיה (W2E) בישראל נמצא בפיגור ניכר ביחס למדינות המפותחות, והרגולציה הנוכחית אינה מעודדת את יישום השיטה.

אנרג'יקום יוזמת מפת דרכים שתיבחן את כדאיות השימוש בפסולת לייצור חשמל, מימן, ושימושים נוספים, ותציע דרכים למימוש פתרון זה. מפת הדרכים תוכן עֿל- ידי חברי הקהילה. הרעיון הוא למנף את ״חוכמת ההמונים״, ולהציג את כל מגוון הדעות.

במפה זו נתמקד בהשבה לאנרגיה בצורת חום, או חשמל, או חשמל וקיטור, לשימוש ביתי ותעשייתי. התמקדות זאת מגיעה מתוך ידיעה ברורה א- פריורי שהשבת פסולת לאנרגיה נמצאת ברמה נחותה מבחינה סביבתית. יחד עם זאת, מתקני השבת אנרגיה יצמצמו את הצורך בהטמנה ויפחיתו את מידת הקריטיות של מחזור.

נעסוק בסוגי הפסולת הבאים:
פסולת חקלאית, פסולת עירונית, ביתית, פסולת תעשייתית

צוותי עבודה

להלן נושאי הצוותים שנמצאים בעבודה:

  • צוות מגמות בעולם
  • צוות טכנולוגיות
  • צוות רוגלציה
  • צוות כלכלי עסקי
  • צוות ראיונות עם גורמי ממשל

פרסום והצגת מפת הדרכים – אפריל 2023