פעילות דגל של הקהילה

מפת דרכים להשבת פסולת לאנרגיה בישראל

השימוש בפסולת ליצירת אנרגיה (W2E) בישראל נמצא בפיגור ניכר ביחס למדינות המפותחות, והרגולציה הנוכחית אינה מעודדת את יישום השיטה.

אנרג'יקום יזמה מפת דרכים שתיבחן את כדאיות השימוש בפסולת לייצור חשמל, מימן, ושימושים נוספים, ותציע דרכים למימוש פתרון זה. מפת הדרכים נכתבה עֿל- ידי חברי הקהילה מתוך כוונה למנף את ״חוכמת ההמונים״ ולהציג את מגוון הדעות.

במפה זו התמקדנו בהשבה לאנרגיה בצורת חום, או חשמל, או חשמל וקיטור, לשימוש ביתי ותעשייתי. מתקני השבת אנרגיה יצמצמו את הצורך בהטמנה ויפחיתו את מידת הקריטיות של מיחזור.

צוותי עבודה

 

  • צוות מגמות בעולם
  • צוות טכנולוגיות
  • צוות ייזום ורגלציה
  • צוות איכות הסביבה
  • צוות ראיונות עם גורמי חוץ