קול קורא פרוייקטים של חלוץ והדגמה

קול קורא להגשת הצעות להשקעת משרד האנרגיה בפרוייקטים של חלוץ והדגמה

בנושאי אנרגיה, תחבורה נקייה, רשת החשמל, מים ואנרגיה, התייעלות אנרגטית, כריה וחציבה

כנס מציעים מקוון ייערך בתאריך 17 ביוני בשעה 11:00

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/tender_35_21 לכל הפרטים:

הצטרפות לרשתות החברתיות שלנו

WhatsApp

Facebook

Linkedin

עדכונים נוספים שאולי יעניינו אותך