קהילת החדשנות באנרגיה הוקמה ביוזמת

שותפים לדרך

אקדמיה

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל אביב

לאתר האוניברסיטה

הטכניון

מכללת אפקה

מכללת אפקה

לאתר המכללה

אוניברסיטת אריאל

האוניברסיטה העברית

האוניברסיטה העברית ירושלים

לאתר האוניברסיטה

אוניברסיטת בן-גוריון

אוניברסיטת בן-גוריון

לאתר האוניברסיטה

אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

לאתר המוסד

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה

מכון וייצמן למדע

מכון וייצמן למדע

אוניברסיטת רייכמן

אוניברסיטת רייכמן

חדשנות

הון הטבע

הון הטבע

קרן הון סיכון שהחלה את דרכה כחממה טכנולוגית בערבה. מטרתם להצמיח חברות קלינטק וקליימטק לישראל ולעולם ולהיות חלק ממערך השקעות נקי בעולם הטכנולוגיה.
לאתר החברה

חברת החשמל

חברת החשמל

חברת חשמל מחוייבת לחדשנות בתחום ייצור החשמל ההולכה שלו והניהול שלו והחדרת טכנולוגיות חדשניות במטרה להגיע למשק חשמל מבוזר עם הפחתה משמעותית בפליטות הפחמן. 
לאתר החברה

מלכ"רים

איגוד חברות אנרגיה ירוקה

איגוד חברות אנרגיה ירוקה

באיגוד מעל 160 חברות, העוסקות בתחומי האנרגיה המתחדשת, התייעלות האנרגטית ותחבורה ירוקה. האיגוד פועל מזה עשור לעידוד ייצור חשמל ממקורות מתחדשים ויעילות אנרגטית בישראל בקידום מדיניות ממשלה ורשויות, בקידום חקיקה, תקנות והסדרה ובהסברה.
לאתר החברה

תעשייה

קבוצת בזן

קבוצת בזן

בזן הקימה מערך פיתוח של טכנולוגיות נקיות בתחומי הביו-פלסטיקה והאנרגיה במטרה לייצר מוצרים נקיים תוך שימוש בהון האנושי הקיים בבזן.  החברה פועלת יחד עםEnergyComIL לקידום מימן ירוק לתעשיית והתחבורה. 
לאתר החברה

כימיקלים לישראל