כנס אילת אילות ה-10

הכנס יעסוק באנרגיה מתחדשת, ביישום המעבר העולמי לאנרגיה ירוקה ולכלכלה דלת פחמן.