כנס אילת אילות

כנס אנרגיה מתחדשת- חדשנות לעתיד נטול פליטות פחמן. 15-16 בדצמבר